Projektowanie architektoniczne

Kompleksowa obsługa w zakresie usług projektowych oraz procedur administracyjnych od pierwszej wizyty w naszym biurze po odbiór decyzji o pozwoleniu na budowę.

  • prowadzenie spraw formalno-prawnych
  • wykonanie koncepcji
  • wykonanie pełnobranżowej dokumentacji budowlanej
  • kierowanie projektem
  • analiza projektowa
  • dokumentacja ofertowa, przetargowa i wyceny
Zdjęcie rysunków zwiniętych w rulony

Opinie i ekspertyzy techniczne

Ocena stanu technicznego budynku może mieć formę opinii bądź bardziej złożonej ekspertyzy technicznej. O szczegółowości oceny stanu budynku decyduje przeznaczenie opracowywanego dokumentu.

  • pomiary zawilgocenia i zasolenia murów
  • badanie wytrzymałości betonu
  • inwentaryzacje
Zdjęcie nowoczesnego budynku biurowego z elewacją szklaną

Nadzór inwestorski

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całością procesu inwestycyjnego w tym robót wykonawczych związanych z budową.

Zdjęcie szafy z ubraniem ochronnym

Kierowanie budową

Prowadzenie dokumentacji budowy, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę.

Zdjęcie kasku, kamizelki odblaskowej i tablicy informacyjnej budowy

Zastępstwo inwestycyjne

Działanie w imieniu inwestora i odpowiedzialność za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w realizacji inwestycji.

Zdjęcie segregatorów z dokumentacją leżących na stole konferencyjnym