Projektowanie architektoniczne

 • 2017 | Remont elewacji i dachu zabytkowej Administracji Zakładów Światła i Wody przy ul. Grobla w Poznaniu dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
 • 2017 | Prywatny akademik Flamenco przy al. Niepodległości w Poznaniu dla Student Depot sp. z o.o.
 • 2017 | Zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele stołówki pracowniczej oraz istniejącej stołówki na cele magazynowe w budynku przy ul. Kórnickiej w Zalasewie dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
 • 2016 | Konstrukcja wsporcza dla wentylacji p. poż. w budynku dworca Łódź Fabryczna dla TORPOL S.A.
 • 2014 | Rozbudowa istniejącej stacji paliw i płynów technicznych o instalację adblue wraz z jej urządzeniami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych przy ul. Warszawskiej w Poznaniu dla Volkswagen Poznań sp. z o.o.
 • 2014 | Komercjalizacja piwnic, parteru i antresoli hotelu Polonez w Poznaniu
 • 2013 | Baza firmy komunalno-porządkowej: budynek biurowy, myjnia samochodowa, warsztat samochodowy, sortownia odpadków mieszanych w Poznaniu dla Alkom | PU: 3 000 m2
 • 2013 | Remont budynku Domu Ludowego w Objezierzu dla Urzędu Miejskiego w Obornikach
 • 2012 | Zespół budynków usługowych w konstrukcji szkieletowej drewnianej dla Urzędu Miejskiego w Obornikach | PU: 287 m2, K: 1 257 m3
 • 2012 | Budynek biurowo-dydaktyczny z częścią magazynową dla Mechatronika sp. z o.o. | PU: 2 180 m2, K: 9 163 m3
 • 2012 | Świetlica wiejska w miejscowości Sycyn dla Urzędu Miejskiego w Obornikach | PU: 117 m2, K: 660 m3
 • 2012 | Chata Biesiadna z przeznaczeniem na cele integracji społecznej w Kamieńcu dla Gminy Kamieniec | PU: 607 m2
 • 2012 | Rozbudowa i modernizacja domu kultury przy ul. Armii Poznań w Obornikach dla Obornickiego Ośrodka Kultury
 • 2012 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru kamienicy przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu dla inwestora prywatnego
 • 2010 - 2012 | Punkty poboru opłat autostrady A2 i inne obiekty towarzyszące w Buku, Tarnawie, Nowym Tomyślu, Jordanowie, Torzymie, Słupcy i Trzcielu dla Autostrady Wielkopolskiej S.A.
 • 2010 - 2012 |Stacje poboru opłat na autostradzie A4 - budynki operacyjne oraz wiaty nad punktami poboru opłat w Bojkowie, Golinie, Kleszczewie, Łanach, Ostropie, Prądach i Przylesiu
 • 2011 | Nadbudowa części zespołu szkół w Kiszewie dla Urzędu Miejskiego w Obornikach | PU: 100 m2, K: 420 m3
 • 2011 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Parzęczewie o salę gimnastyczną dla Gminy Kamieniec | PU: 560 m2, K: 3 655 m3
 • 2011 | Zakład produkcji ceramiki reklamowej w Maksymilianowie dla MAXIM Ceramics sp. z o.o. | PU: 4 000 m2
 • 2011 | Świetlica wiejska w Żukowie dla Urzędu Miejskiego w Obornikach | PU: 160 m2, K: 1 090 m3
 • 2008 | Hala sportowa w Gryfowie Śląskim dla Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski | PU: 680 m2
 • 2007 | Ferma dla 2500 krów mlecznych w Topoli k. Jarosławca dla Paul-Pon Polska sp. z o.o. | PU: 24 000 m2
 • 2006 | Stadion sportowy Olimp z trybunami ziemnymi na os. Rusa w Poznaniu dla Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych
 • 2006 | Boiska do piłki koszykowej (streetball), siatkowej i nożnej dla Urzędu Gminy Komorniki
 • 2005 | Rozbudowa przedszkola i szkoły podstawowej w Jabłonnej dla Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice
 • 2003 | Mroźnia składowa i budynek socjalny w Bolimowie dla Fructodor sp. z o.o. | PU: 3 700 m2
 • 2002 | Szkoła podstawowa przy ul. Słonecznej w Kamieńcu dla Urzędu Gminy Kamieniec | PU: 1 800 m2
 • 1997 | Gimnazjum przy ul. Słonecznej w Kamieńcu dla Urzędu Gminy Kamieniec | PU: 1 730 m2

Ekspertyzy techniczne

 • 2018 | Ocena stanu technicznego ścian i dachu wieży ciśnień Zakładu Gospodaki Komunalnej w Buku
 • 2017 | Ocena stanu technicznego budynku technologicznego, w którym prowadzone są procesy napowietrzania wody surowej przy ul. Dolna Wilda w Poznaniu dla Sweco Consulting sp. z o.o.
 • 2017 | Ocena spękań ścian i gzymsu budynku przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
 • 2016 | Ocena stanu konstrukcji i powłok malarskich punktów poboru opłat autostrady A2 w Lądku, Gołuskach i Nagradowicach dla Autostrady Wielkopolskiej S.A.
 • 2016 | Ocena konstrukcji hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku
 • 2016 | Ocena wykonanych prac rozbiórkowych i robót budowlanych pod względem zgodności z zasadami wiedzy technicznej i przepisami dla prac przy montażu mostu zwodzonego na terenie fortu Va w Poznaniu dla Stowarzyszenia Miłośników Fortyfikacji Kernwerk
 • 2015 | Wstępna ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa pożarowego hotelu Ikar w Poznaniu pod kątem przekształcenia na akademik dla Zerta sp. z o.o.
 • 2014 | Ocena konstrukcji stropów piwnic, parteru, antresoli i I piętra dawnego hotelu Polonez w Poznaniu
 • 2013 | Remont kościoła pw. św. Jana Jerozolimskiego
 • 2012 | Ocena konstrukcji hali ocynkowni FAM w Obornikach po pożarze + projekt naprawy dla FAM S.A.
 • 2012 | Stan techniczny budynku Domu Ludowego w Objezierzu dla Urzędu Miejskiego w Obornikach
 • 2011 | Konstrukcja hali sportowej Osrodka Sportu i Rekreacji w Buku
 • 2010 | Ustalenie przyczyn katastrofy budowlanej w hali cukrowni w Brześciu Kujawskim (pod kierunkiem dra inż. J. Rędziniaka) dla klienta prywatnego
 • 2010 | Ustalenie przyczyn pękania ścian w budynku w Poznaniu, ul. Grobla 10 + projekt prac remontowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
 • 2009 | Ogólna ocena stanu technicznego obiektu ze szczególnym uwzględnieniem nośności stropów
 • 2007 | Badania połączeń śrubowych doczołowych konstrukcji stalowej hali głównej firmy MAN Bus sp. z o.o. w Sadach, ul. Poznańska
 • 2006 | Ocena konstrukcji hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku
 • 2006 | Konstrukcja nośna wiaty punktu poboru opłat na autostradzie A2 PPO w Lądku
 • 2000 | Konstrukcja stalowa hali warsztatu mechaniczno-blacharsko-lakierniczego z magazynem i częścią socjalną

Opinie techniczne

 • 2009 - 2012 | Przeglądy okresowe fermy krów mlecznych w Topoli k. Jarosławca dla Pol-Pon Polska sp. z o.o.
 • 2012 | Ocena nośności stropu parteru budynku Opolanin przy pl. Teatralnym w Opolu | PU: 5 000 m2, K: 20 000 m3
 • 2012 | Ocena stanu technicznego stropu poziomu -2 w pomieszczeniu garażu budynku Bemo Tower we Wrocławiu + projekt naprawy dla Knight Frank sp. z o.o. | PU: 7 000 m2, K: 32 000 m3
 • 2011 | Stan techniczny stropów w pomieszczeniach garaży budynku Wratislavia Tower przy ul. św. Antoniego we Wrocławiu | K: 10 000 m3
 • 2008 | Zamienne zastosowania stali zbrojeniowej dla Euro Bud sp. z o.o.
 • 2005 | Konstrukcja sklepu wielkopowierzchniowego w Chojnowie dla Jeronimo Martins Polska S.A.

Nadzór inwestorski

 • 2017 | Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych przy ul. 5 Stycznia w Poznaniu dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu
 • 2016 | Rozbiórka parkingu żelbetowego z zapleczem technicznym przy al. Niepodległości w Poznaniu dla Zerta sp. z o.o.
 • 2015 | Rozbudowa istniejącej stacji paliw i płynów technicznych o instalację adblue wraz z jej urządzeniami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej w Poznaniu dla Volkswagen Poznań sp. z o.o.
 • 2012 | Budynek biurowo-dydaktyczny z częścią magazynową dla Mechatronika sp. z o.o. | PU: 2 180 m2, K: 9 163 m3
 • 2011 | Prace wykończeniowe i modernizacyjne w budynku Napoleonka w Jarosławcu
 • 2009 | Podniesienie dachu surowni soku Cukrowni Środa w Środzie Wielkopolskiej dla Pfeifer & Langen Polska S.A.
 • 2007 | Wymiana dachu szkoły podstawowej w Buku
 • 2007 | Ferma dla 2500 krów mlecznych w Topoli k. Jarosławca dla Pol-Pon Polska sp. z o.o.

Kierowanie budową

 • 2017 | Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych przy ul. 5 Stycznia w Poznaniu dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu
 • 2017 | Zmiana sposobu użytkowania parteru piętra i części piwnic obiektu hotelu Polonez przy al. Niepodległości w Poznaniu dla Student Depot sp. z o.o.
 • 2016 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku hotelowego i biurowego na niepubliczną szkołę dla dzieci niepełnosprawnych przy al. Niepodległości w Poznaniu dla Zerta sp. z o.o.
 • 2016 | Remont elewacji Cetrum Akademickiego Polonez w Poznaniu dla Zerta sp. z o.o.
 • 2014 | Budowa instalacji oddymiającej i zabezpieczającej przed zadymieniem poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w budynku hotelu Polonez w Poznaniu
 • 2014 | Budowa węzła cieplnego oraz pompowni dla celów socjalno-bytowych w budynku hotelu Polonez w Poznaniu
 • 2014 | Budowa zbiornika wody przeciwpożarowej wraz z pompownią dla budynku hotelu Polonez w Poznaniu
 • 2014 | Remont budynku hotelu Polonez w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej
 • 2013 | Instalacja tryskaczowa dla remontowanego obiektu hotelu Polonez
 • 2008 | Budowa produktowni i pras wysłodkowych cukrowni w Środzie Wielkopolskiej dla Pfeifer & Langen Polska S.A.

Zastępstwo inwestycyjne

 • 2011 | Prace wykończeniowe i modernizacyjne w budynku Napoleonka w Jarosławcu
 • 2007 | Ferma dla 2500 krów mlecznych Topoli k. Jarosławca dla Paul-Pon Polska sp. z o.o. | PU: 24 000 m2

Klienci

 • Alkom FHU Henryk Sienkiewicz, Poznań
 • Autostrada Wielkopolska S.A., Poznań
 • FAM S.A., Oborniki
 • Fructodor PPH sp. z o.o., Bolimów
 • Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn
 • Knight Frank sp. z o.o., Łódź
 • MAN Bus sp. z o.o., Sady
 • MAXIM Ceramics sp. z o.o. sp. k., Maksymilianowo
 • Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne sp. z o.o., Poznań
 • Obornicki Ośrodek Kultury, Oborniki
 • Paul-Pon Polska sp. z o.o., Jarosławiec
 • Pfeifer & Langen Polska S.A., Poznań
 • PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., Warszawa
 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Warszawa
 • Schimmel Fabryka Fortepianów sp. z o.o., Kalisz
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, Poznań
 • Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji Kernwerk, Poznań
 • Student Depot sp. z o.o., Warszawa
 • Sweco Consulting sp. z o.o., Poznań
 • TORPOL S.A., Poznań
 • Transprojekt Gdański sp. z o.o., Gdańsk
 • Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski
 • Urząd Gminy Kamieniec
 • Urząd Gminy Komorniki
 • Urząd Miejski Gminy Rakoniewice
 • Urząd Miejski w Obornikach
 • Volkswagen Poznań sp. z o.o., Poznań
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Poznań
 • Zerta sp. z o.o., Warszawa
Zdjęcie regału z dokumentacją projektową