Informacje o projekcie

Na działkach przewidzianych do realizacji inwestycji zaprojektowano budynek zamieszkania zbiorowego składający się z trzech segmentów o zróżnicowanej wysokości. Skrajne segmenty zostały ustawione prostopadle do osi alei Niepodległości. Delikatne obrócenie środkowego segmentu pozwoliło na stworzenie dziedzinca przed głównym wejściem do budynku.

  • Lokalizacja: al. Niepodległości / ul. Ks. Józefa, Poznań
  • Inwestor: Student Depot Flamenco sp. z o.o.
  • Powierzchnia zabudowy: 1 560 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 10 620 m2
  • Powierzchnia użytkowa mieszkalna: 7 240 m2
  • Kubatura: 40 270 m3
  • Liczba miejsc: 435
yjny #1

W