Informacje o projekcie

Kładka pieszo-rowerowa na rzece Bug - koncepcja konkursowa